Historia 1a1 (50p) är en grundläggande gymnasial kurs i ämnet historia på gymnasial nivå. Historia 1a1 (50p) motsvarar tillsammans med kursen historia 1a2 (50p) kursen historia 1b (100p).

Moment som behandlas i kursen är: Källkritik, Den europeiska epokindelningen, revolutionernas tidevarv (den franska-, amerikanska- och industriella revolutionen) samt folkmord.