Kursen matematik 1a är den matematikkurs som läses i gymnasieskolans yrkesprogram. Här får du lära dig att tillämpa dina kunskaper i matematik med fokus på geometri och procent.

Kursen Matematik 1b är den första gymnasiekursen i matematik och läses på gymnasieskolans teoretiska program. Du lär dig hantera siffror och räkna med bokstäver vilket är viktigt då man inför begreppet variabler. Ännu mer algebra blir det när du tolkar uttryck och löser ekvationer. Du kommer att lära dig mer om olika funktioner och att avläsa grafer. Vidare lär du dig mer om procent, geometri, sannolikhet och statistik.

Kursen matematik 2a kan läsas på gymnasiets yrkesprogram. Här blir du en mästare på att hantera algebra och lösa andragradsekvationer. Du kommer att lära dig tolka funktioner, både linjära, andragrads och exponentiella. Du lär dig flera metoder att lösa ett ekvationssystem och hur man på olika sätt kan beräkna sträckor i en triangel.

I denna kurs blir du en mästare på att hantera andragradsekvationer, att tolka räta linjer och att lösa ekvationssystem. Med hjälp av logaritmer lär du dig lösa mer avancerade ekvationer. Du lär dig tolka andragradsfunktionernas graf. Slutligen lär du dig mer om statistiska begrepp såsom standardavvikelse, normalfördelning och regression.

I denna kurs blir du en mästare på att hantera andragradsekvationer, att tolka räta linjer och att lösa ekvationssystem. Med hjälp av logaritmer lär du dig lösa mer avancerade ekvationer. Du lär dig tolka andragradsfunktionernas graf. Slutligen lär du dig mer om statistiska begrepp såsom standardavvikelse, normalfördelning och regression.

Du blir nu en expert på att lösa ekvationer av flera olika slag; andragrads- tredjegrads och ekvationer med potenser. Du lär dig nyttan av att derivera en funktion och kan tillämpa detta. Talföljders summa, naturliga logaritmer och talet e är andra begrepp du kommer att få lära dig. Avslutningsvis arbetar vi med primitiva funktioner och integraler.

Du blir nu en expert på att lösa ekvationer av flera olika slag; andragrads- tredjegrads och ekvationer med potenser. Du lär dig nyttan av att derivera en funktion och kan tillämpa detta. Talföljders summa, naturliga logaritmer och talet e är andra begrepp du kommer att få lära dig. Avslutningsvis arbetar vi med primitiva funktioner och integraler.

Kursen är en repetition av matematiken från grundskolans senare del. Du kommer i kontakt med: de fyra räknesätten, decimaltal, närmevärden, bråktal och procent. Geometri, diagram och tabeller, problemlösning, ytor och volymer, negativa tal, ekvationer och statistik ingår också.

Kursen är en förberedande kurs till gymnasiekursen Matematik 1.