I den här kursen lär du dig om det naturvetenskapliga arbetssättet, om hållbar utveckling rörande energi, klimat och resursfördelning. Vidare lär du dig om människans sexualitet och de normer som styr oss i vardagen.
Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be din lärare om kursnyckel. I kursen använder vi en digital kursbok, Gleerups Synpunkt 1b.

Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be lärare om kursnyckel.

Kurslitteratur för kurs Nk 1a2: 

Interaktiv/digital bok från Gleerups: Synpunkt Naturkunskap 1b, digital, elevlicens. 6 mån. Av Anders Henriksson. 

Länken där du kan skaffa licensen är: 

http://digibok.se/laromedel/gyvux/naturvetenskap/9789140679802.p/synpunkt-1b-digital-elevlic-6-man

Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be Ola om kursnyckel.
Lärare: Ola Andersson
E-post: ola.andersson2@kavlinge.se
SMS: 0709-73 94 45


Kurslitteratur för kurs Nk1b: 

Interaktiv/digital bok från Gleerups: Synpunkt Naturkunskap 1b, digital, elevlicens. 6 mån. Av Anders Henriksson.

 Länken där du kan skaffa licensen är: 

http://digibok.se/laromedel/gyvux/naturvetenskap/9789140679802.p/synpunkt-1b-digital-elevlic-6-man