I den här kursen lär du dig om det naturvetenskapliga arbetssättet, om hållbar utveckling rörande energi, klimat och resursfördelning. Vidare lär du dig om människans sexualitet och de normer som styr oss i vardagen.
Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be din lärare om kursnyckel. I kursen använder vi en digital kursbok, Gleerups Synpunkt 1b.

I denna kurs får du lära dig om universums och livets utveckling. Du lär dig om materians egenskaper och hur denna kan omvandlas genom kemiska reaktioner. Du lär dig skillnaden mellan organiska och oorganiska ämnen och vilken roll de har i samhället och hur de inom industrin kan användas och tillverkas, t.ex. för att skapa mediciner och livsmedel. Du kommer att lära dig mycket om människokroppen och hur denna fungerar. Du kommer att få utföra egna undersökningar utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt och du kommer att lära dig om upptäckter och framsteg som gjorts inom naturvetenskapen, både förr och nu. 

Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be lärare om kursnyckel.

Kurslitteratur för kurs Nk 1a2: 

Interaktiv/digital bok från Gleerups: Synpunkt Naturkunskap 1b, digital, elevlicens. 6 mån. Av Anders Henriksson. 

Länken där du kan skaffa licensen är: 

http://digibok.se/laromedel/gyvux/naturvetenskap/9789140679802.p/synpunkt-1b-digital-elevlic-6-man

Denna kurs är aktuell under hela läsåret. Be Ola om kursnyckel.
Lärare: Ola Andersson
E-post: ola.andersson2@kavlinge.se
SMS: 0709-73 94 45


Kurslitteratur för kurs Nk1b: 

Interaktiv/digital bok från Gleerups: Synpunkt Naturkunskap 1b, digital, elevlicens. 6 mån. Av Anders Henriksson.

 Länken där du kan skaffa licensen är: 

http://digibok.se/laromedel/gyvux/naturvetenskap/9789140679802.p/synpunkt-1b-digital-elevlic-6-man