Samhällskunskap 1a1 (50p) är en grundläggande gymnasiekurs som tillsammans med kurs samhällskunskap 1a2 (50p) gemensamt motsvarar kurs samhällskunskap 1b (100p).

Samhällskunskap 1a1 behandlar momenten: Demokrati, Mänskliga rättigheter, Arbetsmarknad, Privatekonomi och olika sociala frågeställningar utifrån exempelvis identitet, religion, etnicitet, kön och klass.

En central och löpande aspekt av kursen handlar också om att lära sig att söka, granska och tolka information ifrån olika källor, samt att ta ställning till deras relevans och trovärdighet.