Samhällskunskap 1a2 (50p) är en grundläggande gymnasiekurs som tillsammans med kursen samhällskunskap 1a1 (50p) gemensamt motsvarar kurs samhällskunskap 1b (100p).

Samhällskunskap 1a2 behandlar momenten: Ideologi, samhällsekonomi, massmedia och samhällsvetenskaplig uppsats.

En central och löpande aspekt av kursen handlar också om att lära sig att söka, granska och tolka information ifrån olika källor, samt att ta ställning till deras relevans och trovärdighet