forsning för utväcklar kunskap och erfarenhet. Och