Hur gör man när man resonerar?

I många betygskriterier står det att elever ska resonera kring olika saker. Vad innebär egentligen det? Denna film ger en bra förklaring.


Last modified: Sunday, 6 November 2022, 7:22 PM