Hjälpmedel för att få uppläst text på webben - Read aloud

Om du har behov att få uppläst något på webben eller din lärplattform Larweb så finns det ett hjälpmedel som heter "Read aloud". Du laddar ner det till webbläsaren "Chrome" i deras webstore. Se länk här. 

Du kan titta på denna instruktionsvideo för att se hur du gör och hur den fungerar. 


Last modified: Friday, 21 October 2022, 12:56 PM