Utbildningsråd

Utbildningsråd 231023

Collie Dog Breed Information & Characteristics

Deltagande lärare: Mikael & Atte

Antal elever: 11 st anmälda

Konversationsområde:

1) Studiesituation

2) Studiestödet

3) Studieavhopp

4) Övrigt

Trivsel

Trygghet

Lokaler

Övrigt


Utbildningsråd 230530 

Elevråd | SFI 1D1

Deltagande lärare: Emelie och Marjorie

Antal elever: 4st, 3 på plats, 1 digital

Detta pratade vi om

Trivsel

Trivs bra, snabb återkoppling från lärare både på mejl och sms. Väldigt bra återkoppling på uppgifter och prov. Personalen är alltid glad, alla hälsar.

Lokaler:

För stora salar, salarna bör anpassas efter elev antal. Tekniken i lokalerna struligt när lärarna ska visa PP.

Angående distansutbildning:

Studiestöd: Eleverna besöker inte studiestöds dagarna som erbjuds, detta behövs inte inom vård och BF eftersom eleverna mejlar eller ringer och får snabbt den hjälpen som behövs. Eleverna menar att det är bra att studiestöd finns för eleverna som läser ämnen som är svårare på distans som t.ex. engelska eller matte. 

Enkäter: eleverna har fyllt i enkäter, alla har inte fått enkäterna men detta gällde även andra mejl till en elev. Förslag från eleverna var att ha en punkt inriktad endast på miljön och även att man ska fylla i året man är född.

Det här önskar vi förändring på:

Enkäter: Punkt om miljön och ålder. 

Lokaler: Anpassa salar efter elev antal, för stora salar för t.ex. tre elever. 

Bättre information inför APL med fokus på att vara mental förberedd. 

Återkoppling: Att lärarna återkopplar till eleven efter kursens utvärdering är klar. 

Aktivering: Att kursernas aktiveras så att man inte blir återbetalningsskyldig. 

Reklam: Att alla borde promota vår FB sida mer t.ex. genom att informera elever inför kursuppstart. 

Utvärdering på APL önskas

Huvudingång: Entré dörren bör vara öppen när eleverna har sena lektioner, eleverna kommer inte in, och då kommer man försent till lektionen. 

Utbildningsråd: Mötet bör avslutas med att meddela när nästa utbildningsråd är.

Åtgärder: Utbildningsråd 230216 Fokus Larweb

Deltagande lärare: Ola och Carina

Antal elever:  4

Detta pratade vi om:
Antal studieplatser behöver bli fler, både där man kan sitta själv eller sitta tillsammans i grupp.
Lärplattformen upplevs i början som rörig men det blir lättare att navigera efter ett tag.
Hade varit bra med en liten skrift kring praktiska ting. T.ex. om parkering, var man kan värma sin mat, var man kan sitta och studera.
Elever önskar en elscooterparkering.
Elever upplever att vi sitter trångt i vissa klassrum emedan andra klassrum står tomma.
Åtgärder:
Ola har varit i kontakt med kommunen angående elscooterparkering men ingen sådan planeras, man hänvisar till cykelställen vid Unionsgatan.
Vi lärare arbetar för närvarande med en tydligare layout på Larweb. Vi strävar efter att kurserna ska likna varandra i uppbyggnad.
På Lärcentrum har vi startat en LC-lyftgrupp som har till uppgift att försköna vår arbetsplats, bland annat skapa fler ytor för umgänge och arbete.

Utbildningsråd 221116 - Fokus distanselever

Deltagande lärare: Shirin och Kristian

Antal elever: 6 st. 

Detta pratade vi om

1. Varför har du valt att studera på distans?

Mer effektivt då det kan kombineras med arbete.
Det var inget annat som erbjöds.

2. Vad tycker du om vår lär-plattform Larweb? Vad fungerar bra och vad kan bli bättre?

Chattfunktionen på Larweb kan vara bra att användas mer. Man kan få en bättre kontakt med kurskamrater som studerar på distans.
Larweb är väldigt bra, mycket tydligt i NK.
Håller med om att det är en bra studieplattform.

3. Varför tror du att en del distanselever hoppar av studierna? Kan vi göra något för att eleverna inte ska hoppa av?

Det hade varit bra att hjälpa till med en studieplanering exempelvis Deadline på inlämningar.
Inför prov, lägga ut lite extra stödmaterial
Inga direktlektioner utan mer genomgång av frågor, kan bero på att det är få elever. Önskvärt att ha genomgång av kanske olika kapitel i boken. Inspelade lektioner är något som kanske borde finnas mer av.
Tips: ha samling/lektion början, mitten och slutet av kursen. Video lektioner önskas.


4. Är studiesmedjan en hjälp i dina studier? Beskriv hur. Hur kan den bli bättre?

Studiesmedjan är riktigt bra de gångerna jag har varit på den. Det vore trevligt att läraren kunde ha en gemensam genomgång av ämnet med dem som går samma kurs.
Jag har inte förstått hur det egentligen funkar.
Jag har inte varit på studiesmedjan men inför kemiprovet hade det varit utmärkt att komma till studiesmedjan och få hjälp.
Bra att komma och få hjälp med studier då vissa kurser upplevs riktigt svåra ex: kemi, matte osv..
5. Vilken hjälp tror du att distanselever behöver?
Viktigt att lärarna svarar på mail och svarar i mobilen inom en rimlig tid.

6. Finns det något som du tycker att vi ska bli bättre på att informera om innan elever börjar sina distansstudier?
Bra att ha genomgång av Larweb.
Bra att veta att Kävlinge är med Vård och omsorgs college. Vård och omsorgscollege har förtur till praktikplatser inom HSL iaf och många elever som läser den kursen vill utföra sin praktik inom sjukhus och vi saknar APL platser för våra elever.
Genomgång av Larweb. Bra om man får en automatisk mail direkt när man öppnar ett konto på Larweb om hur den funkar.
Samla in all information om hur larweb funkar på ett ställe (larweb).
Bättre instruktioner och mer tydligt.
Det hade varit bra om man inte blev utkastad från Larweb så fort så att man måste logga in igen. Går det att förlänga tiden att vara inloggad på Larweb?!


7. Hade du velat ha lektioner på plats om det var möjligt?

Shirin erbjuder lektioner 2 gånger i veckan och har genomgång av de svåra delarna i kursen. Bra att få en input från läraren och de andra klasskamraterna.
Jag har inte möjlighet vanligtvis att komma på lektion men om möjligheten finns kan man planera därefter.
Jag håller med om att det borde erbjudas lite mer lektioner på plats.

8. Tycker du att vi ska erbjuda online-lektioner för distanselever?

Absolut är online lektioner en bra alternativ.
Bra om lektionen kan spelas in.


9. Hur kan man skapa en bättre sammanhållning mellan distanseleverna? Är det något som du tycker är viktigt?

Projekt arbeta (gruppredovisningar).
Jag känner inget behov av att ta kontakt med någon då jag pluggar en kurs men för den som studera under längre period kan det vara bra med socialkontakt.

10. Hur kan vi göra Kävlinge Lärcentrum mer attraktivt för elever och andra kommuninvånare?

Ha intressanta föreläsningar med lite kända ansikten. Samverkan mellan lärcentrum och andra skolor, ex: det finns samarbete mellan skolorna i Lund där de duktigare eleverna i matte hyrs ut till andra skolor. På så vis får eleverna läxhjälp. Ett bra sätt att få in elever från andra skolor att hjälpa.
Kanske ha ett bibliotek som eleverna kan vistas i. Många upplever matten svårt redan i grundskolan. Kanske kan vi göra reklam för att grundskoleeleverna kan komma hit och få hjälp på studiesmedjan?


11. Hur håller du fokus på dina studier med tanke på allt annat som händer i livet? Ex: arbete, aktiviteter, familj

När jag inte kunde vara på lektionerna, hörde Ola av sig till mig och frågade hur det går. Känns bra att få veta att läraren bryr sig.
Jag har hittat en balans mellan familjeliv och studier. Jag prioritera studier de dagar jag orkar mer.
Bra struktur i kursen men önskvärt att få planering om när det är deadline på inlämningar och prov.

Det här önskar vi förändring på: 

Vi ska se till att ingen elev missar var de kan hitta instruktioner till Larweb. Alla lärare ser till att lägga in chattfunktion på sina Larweb-kurser. Diskussion på arbetslagsmöte om hur vi kan hjälpa elever med sin studieplanering samt lägga ut stödmaterial inför prov. Hur kan vi göra mer reklam för studiesmedjan så att alla våra elever känner till den? Finns det lektioner som vi ska spela in som stöd till elever som inte kan komma på dem? Kan vi ha fler grupparbete/redovisningar för att öka sammanhållningen mellan eleverna? Ska vi göra reklam för studiesmedjan för grundskole/gymnasie-elever

Åtgärdas av vem och när

Kristian undersöker om man kan inkludera länk till instruktioner i det välkomstmail man får när man skapar sitt konto. Kristian skickar ut instruktioner hur man lägger till chattfunktion till lärarna.

Utbildningsråd 220204

Deltagande lärare: Ola och Kristian

Antal elever: 7 st. 

Detta pratade vi om

Elever får den hjälp de behöver. Lärare är engagerade och lyhörda. Skulle vilja ha studiesmedja även under förmiddag. Svårt att hitta på Larweb i början. Kallt i lokalerna i Löddeköpinge, svårt att ta sig dit.

Ledningens svar: Arbete pågår ang lokalerna i Löddeköpinge.


Utbildningsråd 22


Last modified: Monday, 23 October 2023, 10:13 AM