Digitala läromedel - hur fungerar det?

I en del kurser används digitala läromedel. Ett digitalt läromedel är en lärobok som du läser och gör uppgifter i på din dator. Digitala läromedel förekommer i alla vård och barn och fritidskurser på skolan samt i en del andra ämnen. 

Titta i litteraturlistan under rubriken "bra att veta för dig som studerar" här på Larweb för att se om just du ska ha ett digitalt läromedel. Om det står att du ska det innebär det att du ska köpa en  så kallad "elevlicens" till din kursbok  på hemsidan www.digibok.se. Köp din licens i samband med din kursstart och inte långt i förväg. Licensen kommer att aktiveras och börja gälla direkt när köpet gått igenom. Om du inte blir klar med din kurs i tid kan du förlänga licenstiden så att du kan studera vidare. Företaget Gleerups erbjuder olika licensperioder för olika digitala läromedel - vanligast är 6 eller 12 månader. En fördel med digitala läromedel är att de är billigare än vanliga läroböcker!

När du köpt ditt digitala läromedel skickas en länk till din epost som du angav när du köpte licensen. Genom att trycka på den aktiveras din licens och du kan börja läsa i ditt digitala läromedel. På komvux använder vi oss av företaget Gleerups digitala läromedel och därför behöver du logga in på Gleerups hemsida varje gång du vill läsa i ditt digitala läromedel. https://gleerupsportal.se/login/


När du loggat in kan du trycka på "översikt" i menyraden längst upp på sidan. Då får du upp läromedlets alla kapitel och kan lätt navigera mellan olika kapitel och texter. 

Hur vet jag vad jag ska läsa i läromedlet?

Besök din kurssida på Larweb. Där har läraren skrivit vad du ska läsa eller göra för övningar i läromedlet. Tänk på att det i ett digitalt läromedel också kan finnas inbyggda övningsuppgifter tex frågor eller "testa dig själv" som läraren vill att du ska göra. Läs mer om detta på Larweb.

Vilka fler funktioner finns i ett digitalt läromedel?

Du kan få texten uppläst. Du kan göra anteckningar. Du kan slå upp synonymer till ord som du inte förstår och byta bakgrundsfärg/textfärg. Vissa texter kan du få översatta till andra språk och du kan ladda ner texten i offline-läge så att du kan läsa även när du saknar internet, tex på ett flygplan.

Fler frågor?

Kontakta din lärare eller Kristian Smedjeback (kristian.smedjeback@kavlinge.se)


Last modified: Friday, 25 March 2022, 11:34 AM