Vilket nummer och vilken e-post har min lärare?

Ola Andersson  matematik och naturkunskap
0709-73 94 45 | ola.andersson2@kavlinge.se

Mikael Midenstam  Ekonomi, Ledarskap och organisation, Psykologi, Religion, Historia, Juridik och Samhällskunskap, Administration, Socialpedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1 och 2, Sociologi, Vård och omsorgsspecialisering, inriktning psykiatri
0709-73 94 07 | mikael.midenstam@kavlinge.se        

Majorie Tapia 
Geriatrik och gerontologi, Funktionsnedsättning 1, Funktionsnedsättning 2, Social omsorg 1 och 2, Vård och omsorgsspecialisering, inriktning SOL och LSS
0730-694215 | marjorie.tapia@kavlinge.se

Shirin Johansson
Omvårdnad 1 och 2, Anatomi och fysiologi 1 och 2, Vård och omsorg specialisering, Vård och omsorgsspecialisering, inriktning HSL, Hälso- och sjukvård 1 och 2, 
0733-730563 | Shirin.Johansson@kavlinge.se

Kristian Smedjeback  engelska 
0709- 73 94 87 | kristian.smedjeback@kavlinge.se

Carina Tegnér  svenska, svenska som andraspråk
0709-73 94 89 | carina.tegner@kavlinge.se

Emelie Tegnér Kommunikation, Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Människans miljöer, Barns lärande och växande, Skapande verksamhet, Pedagogiskt arbete, Hälsopedagogik och Etnicitet och kulturmöten

0730-98 93 07 |  emelie.tegner@kavlinge.se

Malin Brander  Skolkurator Lärcentrum

0709-73 94 47 |  malin.brander@kavlinge.se

Last modified: Thursday, 28 December 2023, 2:17 PM