Viktigt att veta för alla elever

Du har nu gjort en webbansökan eller anmält dig till en av våra kurser hos vår studie-och yrkesvägledare! Välkommen!

Vi har listat några saker som är bra att veta inför din studiestart...

 • Skriv ner ditt start och slutdatum så du vet när kursen börjar och slutar för just dig. Det är viktigt att du tänker på ditt slutdatum under hela kursen så att du kan planera dina studier och lämna in alla dina uppgifter i tid. Ditt slutdatum hittar du på samma sida som du gjorde din webbansökan: https://open24.ist-asp.com/kavlinge/vux/Vux/Start . På dagen då ditt slutdatum inträffar ska alla dina skoluppgifter och prov vara inskickade till läraren, gärna en vecka innan så att läraren får tid på sig att rätta allt du lämnat in och ge dig eventuella kompletteringar före betygsättningen.

 • Besök ett av våra informationsmöten och träffa alla lärarna på komvux. Varje vår och höst erbjuder vi uppstartsmöte/informationsmöte för alla nya och gamla elever där vi informerar om skolan, våra regler och rutiner. Alternativt tar du del av informationen via länkarna på Larweb.

 • Du riskerar att bli avstängd om du inte visar aktivitet!
  Lämna därför in uppgifter regelbundet
   så att din lärare förstår att du är aktiv och studerar. Med regelbundet menar vi att du minst var tredje vecka måste göra en inlämning till din lärare. Detta gäller främst flexelever eftersom vi inte träffar er fysiskt i ett klassrum som vi gör med lektionselever. Om du inte är aktiv kommer du att strykas från kursen och det kan påverka ditt studiebidrag/lån som du får av CSN. Vid upprepade avbrott från en kurs, kan utbildningsanordnaren besluta att inte skriva in dig på kursen igen. Beslutet grundar sig på en individuell bedömning.  

 • Vi lärare besvarar dina mejl så fort vi kan och vår ambition är att rätta dina prov skyndsamt, längre än en vecka ska du inte behöva vänta på resultat.

 • Om du behöver förlänga din kurs så kontaktar du din lärare senast en vecka innan ditt slutdatum. Läraren bedömer om du har kapacitet att göra färdigt kursen vid en förlängning och ni gör upp en plan för detta. Vi förlänger inte dig upprepade gånger. Har du studiemedel från CSN är det olämpligt att förlänga din kurs då du kan bli återbetalningsskyldig eller få problem med att erhålla studiemedel kommande terminer. CSN är ditt eget ansvar! 

 • För att komma in på din kurs på vår lärplattform, Larweb, behöver du en kursnyckel (ett lösenord). Kontakta din lärare via mejl där du berättar vad du heter, vilken kurs du ska läsa och att du behöver en kursnyckel så får du den snarast i retur. Kursnyckeln delar vi skyndsamt ut för att du ska komma igång med din kurs så fort som möjligt. Om din lärare är sjuk går det bra att kontakta kristian.smedjeback@kavlinge.se så hjälper Kristian dig med kursnyckeln.

 • Vi har studiestöd för alla Komvux-elever tre dagar i veckan. Du är välkommen på studiestöd för att få hjälp med uppgifter, plugga inför prov, studieteknik, planering och annat. På studiestöd har du också möjlighet att träffa andra elever för att studera tillsammans med dem. Om inte din egen lärare finns på studiestöd så får du fråga en annan lärare så hjälper vi till så gott vi kan. 

  Tisdagar 15-18

  Torsdagar 10-12 (sal 124)

      Fredagar 10-12 (sal 101)

  Kristian Smedjeback, sal 118.

  Ola Andersson, sal 111.

  Emelie Tegnér, sal 124 (kl. 15-17) 

  Carina Tegnér. 

  Mikael Midenstam, sal 101 (kl 16-18) 

  Shirin Johansson, sal 124.

  Kristian Smedjeback

  Ola Andersson (11-12)

  Marjorie Tapia 

  Carina Tegnér. 

  Ola Andersson (11-12). 


 • Tisdagar kl.8-10 i sal 152 eller kl.15-18 sal 111 och fredagar 12-14 sal 111 har vi provskrivningstid. Anmäl till din lärare i god tid om du vill skriva prov. Medtag legitimation! Skrivningstiden på tisdagseftermiddagar är en drop-in tid, du kan komma när du vill. Väljer du att skriva ditt prov på övrig tid ska du vara i god tid eftersom dörren stängs då skrivningstiden börjar.

 • Medför alltid anteckningsmaterial och kom väl förberedd till platsförlagda lektioner så du kan vara aktiv i diskussioner.

 • Gör en egen studieplanering om du är flexelev - till vilket datum ska du ha gjort vad och hur mycket ska du göra nästa vecka?
 • Om du har blivit registrerad på fel kurs så kan du avregistrera dig genom att klicka på kugghjulet och välja "Avregistrera mig från ....". Se instruktion här: https://www.loom.com/share/e17bd0fa5e1a4448a2fbccf94e4a54bf

/Lärarna på komvux

Last modified: Friday, 17 November 2023, 9:45 AM