Beställning av betygskopia

Beställning av betygskopia

Om du vill ha en kopia på dina betyg så kan du beställa det på Kävlinge kommuns webbsida: http://www.kavlinge.se/etjansterochblanketter/etjansterochblanketterbarnochutbildning/bestallabetyg.4.472af62c15e1cdcf5cc1d7a5.html

 

Last modified: Thursday, 1 August 2019, 2:46 PM