Viktigt att veta inför din studiestart!

Du har nu gjort en webbansökan eller anmält dig till en av våra kurser hos våra studie-och yrkesvägledare! Välkommen!

Vi har listat några saker som är bra att veta inför din studiestart. Läs nedan:

  • Skriv ner ditt start och slutdatum så du vet när kursen börjar och slutar för just dig. Det är viktigt att tänker på ditt slutdatum under hela kursen så att du kan planera dina studier och lämna in alla dina uppgifter i tid. Ditt slutdatum hittar du på samma sida som du gjorde din webbansökan: https://open24.ist-asp.com/kavlinge/vux/Vux/Start . På dagen då ditt slutdatum inträffar ska alla dina skoluppgifter och prov vara inskickade till läraren, gärna en vecka innan så att läraren får tid på sig att rätta allt du lämnat in och ge dig eventuella kompletteringar före betygsättningen.
  • Besök ett av våra informationsmöten och träffa alla lärarna på komvux. Varje vår och höst erbjuder vi uppstartsmöte/informationsmöte för alla nya och gamla elever där vi informerar om skolan, våra regler och rutiner.
  • Lämna in uppgifter regelbundet i din kurs så att läraren förstår att du är aktiv och studerar. Med regelbundet menar vi att du minst var tredje vecka måste göra en inlämning till din lärare. Detta gäller främst flexelever eftersom vi inte träffar er fysiskt i ett klassrum som vi gör med lektionselever. Om du inte är aktiv kommer du att bli avstängd från kursen och det kan påverka ditt studiebidrag/lån som du får av CSN.
  • För att första gången besöka din kurs på vår lärplattform Larweb behöver du en kursnyckel (ett lösenord). Detta är ditt eget ansvar att få tag på. Maila eller skicka ett sms till din lärare där du berättar vad du heter, vilken kurs du ska läsa och ber om en kursnyckel så får du den snarast.
  • Medför alltid anteckningsmaterial till platsförlagda lektioner
  • Gör en egen studieplanering om du är flexelev - till vilket datum ska du ha gjort vad och hur mycket ska du göra nästa vecka?
  • Följ noga kursplaneringen och kom förberedd till lektionerna så att du kan vara aktiv i diskussionerna

/Lärarna på komvux

Senast modifierad: Wednesday, 7 August 2019, 15:50