Digitala läromedel - vad är det ?

Hösten 2018 inför Kävlinge Lärcentrum digitala läromedel i vissa kurser. Ett digitalt läromedel är en lärobok som du läser och gör uppgifter i på din dator.

Titta i litteraturlistan för att se om det gäller dig. Om det står att du ska använda ett digitalt läromedel  innebär det att du ska köpa en (onlinebok) eller en så kallad "elevlicens" till din onlinebok på hemsidan www.digibok.se. Köp din licens i samband med kursstart och inte långt i förväg. Detta eftersom att  licensen kommer att aktiveras och börja gälla direkt när köpet gått igenom. Du kan förlänga din licens om du skulle vilja läsa under en längre period. Det är olika licensperiod för olika digitala läromedel.

Du kommer att få mer information om digitala läromedel i samband med det obligatoriska mötet den 13e augusti. Om du inte kunde delta så finns information i videon som finns på "bra att veta för dig som studerar" - det är en sammanfattning av den informationsträff som vi lärare höll. Det finns också information om digitala läromedel på varje lärares kurssida. Du behöver kursnyckel till kursen för att läsa om detta - kontakta din lärare om du saknar en sådan.

Senast modifierad: Wednesday, 22 August 2018, 10:08