Vilket nummer och vilken e-post har min lärare?

Ola Andersson  matematik och naturkunskap
0709-73 94 45 | ola.andersson2@kavlinge.se

Mikael Midenstam  Ekonomi, Ledarskap och organisation, Psykologi, Religion, Historia, Juridik och Samhällskunskap grund, Administration, Socialpedagogik, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1
0709-73 94 07 | mikael.midenstam@kavlinge.se

Majorie Tapia Specialpedagogik 1, Specialpedagogik 2, Äldres hälsa & livskvalitét, Vård och omsorg 1, Vård och omsorg 2, Hemsjukvård, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Friskvård och Hälsa, Vårdpedagogik och handledning, Medicin 1
 Marjorie.Tapia@kavlinge.se

Kristian Smedjeback  engelska
0709- 73 94 87 | kristian.smedjeback@kavlinge.se

Carina Tegnér  svenska, svenska som andraspråk
0709-73 94 89 | carina.tegner@kavlinge.se

Carmen Seryani  Yrkes SFI, vård och omsorg
040-6256252 | carmen.seryani@kavlinge.se

Emelie XXXX Kommunikation, Lärande och utveckling, Pedagogiskt ledarskap, Människans miljöer, Barns lärande och växande, Skapande verksamhet, Pedagogiskt arbete, Hälsopedagogik och Etnicitet och kulturmöten

Last modified: Tuesday, 4 August 2020, 4:15 PM