Vilket nummer och vilken e-post har min lärare?

Ola Andersson Matematik på grundläggande nivå delkurs 3-4, matematik 1 och 2, och naturkunskap 1
0709-73 94 45 | ola.andersson2@kavlinge.se

Therese Broman Friskvård & hälsa, Socialpedagogik, Vårdpedagogik och handledning. 
0708-65 19 21 | therese.broman@kavlinge.se

Sonja Ivkovic Vård och omsorg 1 & 2, Hemsjukvård, Medicin 1, Etik, hälsopedagogik
0709-73 94 52 | sonja.ivkovic@kavlinge.se

Agneta Liljeberg  Matematik på grundläggande nivå, delkurs 1-2
0709-73 94 62 | agneta.liljeberg@kavlinge.se

Anna Lundh  Adminstrativ lärare, digitala läromedel och skolgoogle-konto
046-73 97 38 | anna.lundh@kavlinge.se

Mikael Midenstam Administration, Ekonomi, Religion, Juridik, Psykologi 1 och 2a, Psykiatri 1, Samhällskunskap grund, Ledarskap och organisation
0709-73 94 07 | mikael.midenstam@kavlinge.se

Susanne Nilsson  Äldres hälsa & livskvalitet, Specialpedagogik 1 och 2, Vård och omsorg vid demenssjukdomar, apl-samordnare, ansvarig validering/kompetenslyft
0709-73 95 97 | susanne.nilsson3@kavlinge.se

Moa Nyman  Kommunikation, Lärande och utveckling, Människans  miljöer, Pedagogiskt ledarskap
0709-73 94 65 | 
moa.nyman@kavlinge.se

Emma Ottosson  Historia, Samhällskunskap, Sociologi
0709-73 90 41 | emma.ottosson@kavlinge.se

Kristian Smedjeback Engelska
0709-73 94 87 | kristian.smedjeback@kavlinge.se

Carina Tegnér Svenska, svenska som andraspråk
0709-73 94 89 | carina.tegner@kavlinge.se

Last modified: Wednesday, 22 August 2018, 10:04 AM