Kontaktuppgifter till lärare på Kävlinge Lärcentrum

Ola Andersson matematik på grundläggande nivå delkurs 3-4, matematik 1-4 och naturkunskap 2
0709-73 94 45 | ola.andersson2@kavlinge.se

Therese Broman friskvård & hälsa, Socialpedagogik, Vårdpedagogik och handledning. 
0708-65 19 21 | therese.broman@kavlinge.se

Erika Hansson vård & omsorg 1, vård & omsorg 2 (distans), hemsjukvård, äldres hälsa och livskvalitet
0709-73 95 94 | erika.hansson@kavlinge.se

Therese Lackegård engelska på grundläggande nivå, delkurs 1-2 
0709-73 94 58 | therese.lackegard@kavlinge.se

Helene Lagerstam hälsopedagogik, socialpedagogik, etik och människans livsvillkor,
0709-73 96 48 | helene.lagerstam@kavlinge.se

Agneta Liljeberg  matematik på grundläggande nivå, delkurs 1-2
0709-73 94 62 | agneta.liljeberg@kavlinge.se

Anna Lundh  medicin 1, vård och omsorg vid demens, vårdpedagogik och handledning, vård och omsorg 2 (platsförlagd)
046-739738 | anna.lundh@kavlinge.se

Mikael Midenstam administration, ekonomi, religion, juridik, psykologi1 och 2, psykiatri 1, samhällskunskap grund
0709-73 94 07 | mikael.midenstam@kavlinge.se

Susanne Nilsson  äldres hälsa & livskvalitet, specialpedagogik 1 och 2
0709-73 95 97 | susanne.nilsson3@kavlinge.se

Emma Ottosson  historia, samhällskunskap
0709-73 90 41 | emma.ottosson@kavlinge.se

Dubravka Radic  naturkunskap 1
0709-73 94 51 | dubravka.radic@kavlinge.se

Kristian Smedjeback engelska
0709-73 94 87 | kristian.smedjeback@kavlinge.se

Carina Tegnér svenska, svenska som andraspråk
0709-73 94 89 | carina.tegner@kavlinge.se

Senast modifierad: Thursday, 5 April 2018, 09:17