Vilket nummer och vilken e-post har min lärare?

Emma Ottosson  samhällskunskap, historia, sociologi

0709-73 90 41 | emma.ottosson@kavlinge.se

Ola Andersson  matematik och naturkunskap
0709-73 94 45 | ola.andersson2@kavlinge.se

Sonja Ivkovic  hälsopedagogik, vård & omsorg 1+2, hemsjukvård, medicin, vårdpedagogik och handledning
0709-73 94 52  | sonja.ivkovic@kavlinge.se

Mikael Midenstam  psykiatri, ekonomi, psykologi, religion, juridik och samhällskunskap grund, administration, socialpedagogik, specialpedagogik 2, etik och människans livsvillkor
0709-73 94 07 | mikael.midenstam@kavlinge.se

Susanne Nilsson  Specialpedagogik 1, Äldres hälsa & livskvalitét, Vård och omsorg vid demenssjukdom, Friskvård och Hälsa
0709-73 95 97 | susanne.nilsson3@kavlinge.se

Kristian Smedjeback  engelska
0709- 73 94 87 | kristian.smedjeback@kavlinge.se

Carina Tegnér  svenska, svenska som andraspråk
0709-73 94 89 | carina.tegner@kavlinge.se

Carmen Seryani  Yrkes SFI, vård och omsorg
0709-73 xx xx | carmen.seryani@kavlinge.se

Moa Nyman  Kommunikation, lärande och utveckling, pedagogiskt ledarskap, människans miljöer och pedagogiskt arbete
0709-73 94 65  | moa.nyman@kavlinge.se

Last modified: Wednesday, 9 January 2019, 10:09 AM