Hur fungerar det när man vill göra en prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.  

Vid prövningen skall eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav.  Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplats där man kan läsa vad som gäller vid prövning. Vi tar emot prövningar både på höst och vår men under båda perioderna har vi ett senast-datum. Det innebär att du senast måste ha skrivit klart din prövning följande datum: 

VT19: 31/5

HT19: 8/11

.

Såhär går det till:

  1. Eleven fyller i en blankett som finns på Kävlinge kommuns hemsida, ansöker om prövning och betalar 500 kr . Skoladministratören kan också skicka blanketten hem till eleven om så skulle önskas.
  2. Blanketten samt kvitto på betalningen lämnas alt. skickas till skoladministratören Maria Troedsson som administrerar och skriver in eleven som prövningselev i den aktuella kursen.
  3. Skoladministratören kontaktar och informerar läraren.
  4. Läraren kontaktar eleven och kommer överrens om tider och material för prövningen. Läraren har rätt till fyra veckors förberedelsetid.
  5. Prövningen genomförs.
  6. Läraren betygssätter, meddelar eleven och lämnar betygskatalogen till skoladministratören
  7. Skoladministratören skriver in betyget i systemet och skickar till Beda (antagning.se)
  8. Om eleven vill ha papper på betyget kan eleven begära ut det.

 

 Rutinen upprättad den 29 augusti 2017 av Gunilla Peterson rektor och uppdaterad (2018-06-28)

Last modified: Friday, 4 January 2019, 1:26 PM