Vilken lärobok ska jag använda?

Svenska 

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Svenska 1

Svenska Impulser 1 SVA

C-J Markstedt, S Löwenhielm

Sanoma utbildning

 978-91-523-4572-6

 Svenska 2

 Svenska Impulser 2

 

 

 Svenska 3

 Svenska Impulser 3

 

 

Matematik

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Matematik grund delkurs  1 o 2

Matematik grundvux delkurs 1 o 2

Welén, Undvall, Melin, Johnson

Liber

978-91-47-12549-4

Matematik  grund - delkurs 3 o 4

Matematik, grundvux, delkurs 3 resp 4

Undvall, Melin, Johnson, Welén

 Liber

3: 978-91-47-12551-7
4: 978-91-47-12552-4

 Matematik 1a

 M 1a

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-08554-5

 Matematik 1b

 M 1b

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-08555-2

 Matematik 1c

 M 1c

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-10699-8

 Matematik 2a

 M 2a

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-10891-6

 Matematik 2b

 M 2b

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-08592-7

 Matematik 2c

 M 2c

 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-08593-4

 Matematik 3b

 M 3b

Holmström, Smedhamre, Sjunnesson

 Liber

 978-91-47-10892-3
 Matematik 3c  M 3c Holmström, Smedhamre, Sjunnesson  Liber  978-91-47-10736-0
 Matematik 4  M 4 Holmström, Smedhamre, Sjunnesson  Liber  978-91-47-10909-8

Engelska

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Engelska grund delkurs 1

 New Levels 1 

 Bryan Stephens, Ewa Holm

 Gleerups

 978-91-40-69438-6

Engelska grund delkurs 2

 New Levels 2 

Bryan Stephens, Ewa Holm

Gleerups

 978-91-40-69439-3

Engelska grund      delkurs 3-4

Top Up 2

Beställ inte lärobok förrän du har gjort diagnostiskt test och pratat med Kristian. 

McClintock J

Gleerups

978-91-40-65226-3

 Engelska 5

 Pick and mix 1, digital lärobok. Beställ inte lärobok förrän du har gjort diagnostiskt test och pratat med Kristian. 

Tove PhillipsSimon Phillips

 Gleerups

DIGITALT LÄROMEDEL. 

 Engelska 6

  Ingen lärobok används i denna kurs.

Engelska 7

 Ingen lärobok används i denna kurs.

 

 

 

Vård- och omsorg

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

 Friskvård och hälsa

 Friskvård och hälsa

Stina Zegarra Willquist & Johan Paulsson

 NA förlag

 978-91-980247-4-6

 Hälsopedagogik

Hälsopedagogik 

 Tove Pillips 

 Gleerups 

DIGITALT LÄROMEDEL 

 Specialpedagogik 1

 Specialpedagogik 1

 Iréne Larsson

 Gleerups

DIGITALT LÄROMEDEL 

 Specialpedagogik 2

 Specialpedagogik 2

 Sonja Svensson Höstfält

 Sanoma

 978-91-523-1606-1

 Socialpedagogik

  Socialpedagogik

 Helen Carlander

 Sanoma

 978-91-523-2353-3

 Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Mona Bergman

 Gleerups

 DIGITALT LÄROMEDEL

 Vårdpedagogik och handledning

 Vårdpedagogik och handledning

  Sara Eweson och Stina Zegarra Willquist

 Gleerups

 DIGITALT LÄROMEDEL

 Psykologi 1

 Psykologi 1

 Tove Phillips

 Gleerups

 DIGITALT LÄROMEDEL

 Psykologi 2a

 Psykologi 1& 2a Med nya ögon

 Almroth och Svärd

 Natur & kultur

 978-91-27-44689-2

 Vård och omsorg 1

 

 

 Gleerups

 Digitalt läromedel

 Vård och omsorg 2

 

 

 Gleerups

 digitalt läromedel

 Medicin 1

 Gleerups

Digitalt läromedel

 Vård och omsorg vid demenssjukdomar

 Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Eva-Lena Lindqvist

Gleerups

 DIGITALT LÄROMEDEL

 Psykiatri 1

 Psykiatri 1

 Susanne Niemi

Gleerups

 DIGITALT LÄROMEDEL

Äldres Hälsa och livskvalitét

Äldres Hälsa och livskvalitet

Eva-Lena Lindqvist

Gleerups

DIGITALT LÄROMEDEL

Hemsjukvård

Hemsjukvård

 Elisabeth Levy

 Sanoma utbildning

  

Övriga kurser

 

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Naturkunskap 1a1 Synpunkt 
Naturkunskap 1b
Henriksson A Gleerups Digitalt läromedel

Naturkunskap 1a2

Synpunkt      Naturkunskap 1b

Henriksson A

Gleerups

Digitalt läromedel

Naturkunskap 1b

Synpunkt 
Naturkunskap 1b

Henriksson A

Gleerups

Digitalt läromedel

Naturkunskap 2

frank grön

Björndahl, Castenfors, Landgren

Liber

978-91-47-10927-2

 Ledarskap och organisation

 Ledarskap och organisation 

 Maria bergengren

 Sanoma

 978-91-523-5372-1

 Samhällskunskap grund

Samhällskunskap 7-9

 Clenow m fl

 Capensis Förlag AB

 

 978-91-85887-69-9

 Företagsekonomi 1

 Goodwill Företagsekonomi 1, Faktabok

 Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-4345-6

 

 Goodwill Företagsekonomi 1, Uppgiftsbok

  Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-4962-5

 

 Goodwill Företagsekonomi 1, elevfacit

 Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-5134-5

 Företagsekonomi 2

 Goodwill Företagsekonomi 2, faktabok

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-0483-9

 

 Goodwill Företagsekonomi 2, uppgiftsbok

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-0484-6

 

 Goodwill Företagsekonomi 2, elevfacit

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-1005-2

Religion 1

 Relief Livsvägar 2:a uppl

Tidman & Wallin

 Gleerups

Digitalt läromedel

 Religion 2

 Religion 1&2 Specialisering

 Thulin & Elm

 Interskol

 978-91-7306-920-5

Gymnasiearbete Ek/SO

Gymnasiearbetet-en handbok

Andersson m fl

Natur & kultur

9789127445635

Historia 1b

Perspektiv på historien 1b

 

 Gleerups 

 Digitalt läromedel

Historia 2a

Perspektiv på historien 2-3

 

 Gleerups

Digitalt läromedel

Historia 1a1 & 1a2

Perspektiv på historien 1b

 Hans Nyström m.fl.

 Gleerups

9789140691118

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b

Forum samhällskunskap 1, upl 4  Brolin & Nohagen
 Sanoma 9789152333433

Samhällskunskap 2

Forum samhällskunskap 123

 Brolin & Nohagen

 Sanoma

 9789152333440

 Sociologi

Läromedel i Sociologi

Johan Forsell

 Gleerups 

 Digitalt läromedel

Administration 1

Administration 1-fakta och övningar

Westerblad & Johansson

Liber

978-91-47-11396-5

Affärsjuridik

Affärsjuridik i praktiken

Bråberg & Svedberg

Sanoma

ISBN:9789152345283

Privatjuridik 

Lex Privatjuridik

Lundberg m fl.

Gleerups

Digitalt läromedel

Barn -och fritid

Kommunikation

Kommunikation

    Tove Phillips

 Gleerups

Digitalt läromedel

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

    Tove Phillips

 Gleerups

Digitalt läromedel

Människors miljöer

Människors miljöer

    Tove Phillips

 Gleerups

Digitalt läromedel

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

    Tove Phillips

 Gleerups

Digitalt läromedel

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

    Tove Phillips

 Gleerups

978-91-511-0197-2

 Barns lärande och       växande

  Barns lärande och växande

    Tove Phillips

   Gleerups

978-91-51-10170-5

 Skapande  verksamhet

  Skapande verksamhet

    Tove Phillips

   Gleerups

978-91-40-67836-2

  Etnicitet och     kulturmöten

  Etnicitet och     kulturmöten

    Tove Phillips

   Gleerups

978-91-40-67832-4

Senast modifierad: Wednesday, 17 June 2020, 13:07