Litteraturlista

Svenska 

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Svenska 1

Svenska som andraspråk 1

Åkerberg, T och Norefalk, C

NA-förlag

 9789198168129

 Svenska 2

 kursen ges ej

 

 

 Svenska 3

 kursen ges ej

 

 

Matematik

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Matematik grund - delkurs 1 o 2

CordaNova, delkurs 1, 2

Danielsson, Gabrielsson, Löfstrand

Gleerups

978-91-40-69617-5

Matematik  grund - delkurs 3 o 4

CordaNova, delkurs 3, 4

 Danielsson, Gabrielsson, Löfstrand

 Gleerups

3: 978-91-40-69689-2
4: 978-91-40-69690-8

 Matematik 1a

 M1a

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-08554-5

 Matematik 1b

 M1b

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-08555-2

Matematik 1c

M1c

Holmström, Smedhamre

Liber

978-91-47-10699-8

 Matematik 2a

 M2a

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-10891-6

 Matematik 2b

 M2b

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-08592-7

Matematik 2c

M2c

Sjunnesson, Holmström

Liber

978-91-47-08593-4

 Matematik 3b

 M3b

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-10892-3

Matematik 3c

M3c

Sjunnesson, Holmström

Liber

978-91-47-10736-0

 Matematik 4

 M4

 Holmström, Smedhamre

 Liber

 978-91-47-10909-8

Engelska

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Engelska grund delkurs 1

 New Levels 1 

 Bryan Stephens, Ewa Holm

 Gleerups

 

Engelska grund delkurs 2

 New Levels 2 

Bryan Stephens, Ewa Holm

Gleerups

 978-91-40-69439-3

Engelska grund      delkurs 3-4

Top Up 2

McClintock J

Gleerups

978-91-40-65226-3

 Engelska 5

 Read and React (interactive) - finns både som pappersbok och som digital bok. 

 Cecilia Augustis, Peter Byström

 Studentlitteratur

978-91-44-08535-7

 Engelska 6

  Ingen lärobok kommer att användas i denna kurs.

Engelska 7

 Ingen lärobok kommer att användas i denna kurs. 

 

 

 

Vård- och omsorg

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

 Friskvård och hälsa

 Friskvård och hälsa

Stina Zegarra Willquist & Johan Paulsson

 NA förlag

 978-91-980247-4-6

 Hälsopedagogik

Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 

 

 Specialpedagogik 1

 Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 Glerups

 

 Specialpedagogik 2

 Specialpedagogik 2

  Sonja Svensson Höstfält

 Sanoma

 978-91-523-1606-1

 Socialpedagogik

  Socialpedagogik

 Helen Carlander

 Sanoma

 978-91-523-2353-3

 Etik och människans livsvillkor

Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 

 Vårdpedagogik och handledning

 Vårdpedagogik och handledning

 Agneta Blohm/Hannu Sparre

 Sanoma

 978-91-523-1426-5

 Psykologi 1

 Psykologi 1

 Tove Phillips

 Gleerups

 978-91-40-68211-6

 Psykologi 2a

 Psykologi 1& 2a Med nya ögon

 Almroth och Svärd

 Natur & kultur

 978-91-27-44689-2

 Vård och omsorg 1

 Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 

 

 Vård och omsorg 2

 Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 

 

 Medicin 1

Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort. 

 

 Vård och omsorg vid demenssjukdomar

 Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

 

 

 Psykiatri 1

 Psykiatri 1

 Susanne Niemi

 Gleerups

 978-91-40-68161-4

Äldres Hälsa och livskvalitét

Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

Hemsjukvård

Från och med ht-18 kommer vi använda digitalt material. Vilket meddelas inom kort.

Övriga kurser

 

Kurs

Titel

Författare

Förlag

ISBN-nummer

Naturkunskap 1a1 Synpunkt (interaktiv bok)
Naturkunskap 1a1
Henriksson A Gleerups

Naturkunskap 1b

Synpunkt (interaktiv bok)
Naturkunskap 1b

Henriksson A

Gleerups

 Naturkunskap 2

Synpunkt
Naturkunskap 2

 Henriksson A

Gleerups

 978-91-406-9586-4

 Ledarskap och organisation

 Ledarskap och organisation i en föränderlig värld

 Otto Granberg

 Studentlitteratur

 978-91-44-11323-4

 Samhällskunskap grund

Samhällskunskap 7-9

 Clenow m fl

 Capensis Förlag AB

 

 978-91-85887-69-9

 Företagsekonomi 1

 Goodwill Företagsekonomi 1, Faktabok

 Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-4345-6

 

 Goodwill Företagsekonomi 1, Uppgiftsbok

  Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-4962-5

 

 Goodwill Företagsekonomi 1, elevfacit

 Blomkvist & Egervall

 Sanoma

 978-91-523-5134-5

 Företagsekonomi 2

 Goodwill Företagsekonomi 2, faktabok

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-0483-9

 

 Goodwill Företagsekonomi 2, uppgiftsbok

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-0484-6

 

 Goodwill Företagsekonomi 2, elevfacit

 Egervall m fl

 Sanoma

 978-91-523-1005-2

Religion 1

 Religion 1 & 2 Specialisering

Thulin & Elm

 Interskol

978-91-7306-920-5

 Religion 2

 Religion 1&2 Specialisering

 Thulin & Elm

 Interskol

 978-91-7306-920-5

 Historia 1a1, 1a2, 1b

Perspektiv på historien 1b

 Hans Nyström m.fl

 Gleerups utbildning AB

9789140691118

 Historia 2a

Perspektiv på historien 2-3

 Hans Nyström m.fl

 Gleerups utbildning AB

9789140665980

 Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2

 Forum samhällskunskap 1,2,3

 Krister Brolin & Lars Nohagen

 Sanoma utbildning

 9789152312360

 Sociologi

Sociologi – grunderna

Tove Phillips

 Gleerups utbildning AB

 9789140681584

Administration 1

Administration 1-fakta och övningar

Westerblad & Johansson

Liber

978-91-47-11396-5

Senast modifierad: Monday, 11 June 2018, 14:45