Senaste nytt från Lärcentrum

OBS! FÖRLÄNGD FJÄRRUNDERVISNING FRAM TILL DEN 9 AUGUSTI!

OBS! FÖRLÄNGD FJÄRRUNDERVISNING FRAM TILL DEN 9 AUGUSTI!

by Maria Troedsson -
Number of replies: 0

ALL UNDERVISNING BEDRIVS PÅ DISTANS MED ONLINE - LEKTIONER FRAM TILL DEN 9 AUGUSTI 2021. INGA LEKTIONER PÅ PLATS PÅ LÄRCENTRUM!

Skolledningen har beslutat att fjärrundervisning på Komvux ska fortsätta fram till och med den 9 augusti då den nya höstterminen börjar. 

Beslutet grundar sig på det fortsatt höga smittoläget i samhället och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som fortfarande anger att kommunal vuxenutbildning bör erbjuda distansundervisning när det är möjligt.. 

Du som ska gå en platsförlagd kurs kommer få  din undervisning via online-lektioner. Kontakta din lärare för mer information!