Senaste nytt från Lärcentrum

Möjlighet att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare 4 år till 2025!

Möjlighet att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare 4 år till 2025!

by Maria Troedsson -
Number of replies: 0

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. 

Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.


Läs mer på

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ytterligare-fyra-ar/


Glöm inte att du måste beställa ditt slutbetyg och att vi har ca 4 veckors handläggningtid!

Har du frågor kontakta

pia.lord@kavlinge.se