Senaste nytt från Lärcentrum

Syv informerar! OBS viktiga datum!

Syv informerar! OBS viktiga datum!

av Maria Troedsson -
Antal svar: 0
  • Anmälan till universitet/högskolor med start höstterminen 2020 är  öppen mellan den 16 mars – 15 april.

  • Sista kompletteringsdag för betyg till Antagningen är den 18 juni. Kompletteringskurser som läses på Komvux bör avslutas 29/5 2020

  • Sista utförandedag för slutbetyg är 1 juli 2020.

  • Ett slutbetyg/examen måste beställas. Handläggningstid är ca 3 veckor.

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledaren Pia Lord

https://www.kavlinge.se/barnochutbildning/studieochyrkesvagledning/vagledningforvuxenutbildning.4.e1e323d13d64f5a9641947.html