Information om dataanvändandet på Lärcentrum

Regler för datoranvändning på datorer kopplade till
Kävlinge Lärcentrum

 1. Du måste använda dig av ditt inlogg vid all datoranvändning.
   
 2. Endast godkända och licensierade program får finnas på datorerna. Detta innebär att du inte får ladda ner, installera eller köra andra program. Du får heller inte utan tillstånd använda filer som är skyddade av upphovsrätt, t.ex. vissa ljud- och bildfiler. Brott mot detta kan medföra avsevärda böter och skadeståndskrav.
 3. Det är inte tillåtet att besöka sidor på Internet som är stötande eller kränkande, exempelvis sådana med rasistiskt, pornografiskt eller olagligt innehåll. 

Etiska regler

Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle. 

Det anses som oetiskt när någon 

 1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det 
 2. försöker dölja sin användaridentitet 
 3. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken 
 4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara) 
 5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen 
 6. gör intrång i andras privatliv 
 7. försöker förolämpa eller förnedra andra.