Information om hur Larweb fungerar - filmklipp

Skapa ett konto på larweb

Titta på den här video och läs mer i nedanstående PDF om du är osäker: 

Arbeta med Larweb

Här är en instruktionsvideo om hur du använder vår lärplattform "Larweb" i dina kurser. För mer information se nedanstående PDF. 

Beställning av betygskopia

Om du vill ha en kopia på dina betyg så kan du beställa det på Kävlinge kommuns webbsida: http://www.kavlinge.se/etjansterochblanketter/etjansterochblanketterbarnochutbildning/bestallabetyg.4.472af62c15e1cdcf5cc1d7a5.html

Använd dig gärna av Kävlinge Bibliotek

På biblioteket i Kävlinge kan du inte bara låna böcker, det kan också vara en bra studieplats om du vill ha mer lugn och ro. Om du vill låna böcker eller e-böcker så gå till denna länk: http://bibliotek.kavlinge.se

Regler för datoranvändning på datorer kopplade till
Kävlinge Lärcentrum

 1. Du måste använda dig av ditt inlogg vid all datoranvändning.
   
 2. Endast godkända och licensierade program får finnas på datorerna. Detta innebär att du inte får ladda ner, installera eller köra andra program. Du får heller inte utan tillstånd använda filer som är skyddade av upphovsrätt, t.ex. vissa ljud- och bildfiler. Brott mot detta kan medföra avsevärda böter och skadeståndskrav.
 3. Det är inte tillåtet att besöka sidor på Internet som är stötande eller kränkande, exempelvis sådana med rasistiskt, pornografiskt eller olagligt innehåll. 

Etiska regler

Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle. 

Det anses som oetiskt när någon 

 1. försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det 
 2. försöker dölja sin användaridentitet 
 3. försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken 
 4. uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara) 
 5. försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen 
 6. gör intrång i andras privatliv 
 7. försöker förolämpa eller förnedra andra.