Historia 1a2 (50p) är en fortsättningskurs som bygger vidare på kursen historia 1a1 (50p). Tillsammans motsvarar historia 1a1 (50p) och kursen historia 1a2 (50p) kursen historia 1b (100p).

Moment som behandlas i kursen: Historiebruk, källkritisk granskning, Sveriges historia, världskrigen och det kalla kriget.