Samhällskunskap 1b (100p) är en grundläggande gymnasiekurs som motsvarar kurserna samhällskunskap 1a1 (50p) och 1a2 (50p).

Samhällskunskap 1b behandlar momenten: Demokrati, politiska system,  Mänskliga rättigheter, folkrätt, Massmedia, Arbetsmarknad, Ekonomi, olika sociala frågeställningar utifrån identitet, religion, etnicitet, kön och klass och en samhällsvetenskaplig uppsats.

En central delt av kursen handlar också om att lära sig att söka, granska och tolka information ifrån olika källor, samt att ta ställning till deras relevans och trovärdighet