Sociologi (100p) är en kurs på gymnasial nivå som handlar om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

Moment som behandlas i kursen är: sociologiska teorier, människors handlingar, sociala normer och strukturer, människors möten i vardagen, kultur, segregation och aktuella sociala frågor.