Historia 1b (100p) är en grundläggande kurs i ämnet historia på gymnasial nivå. Kursen läses av elever på teoretiska gymnasiala program och motsvarar kurserna (historia 1a1 + 1a2) som läses av elever på yrkesprogram. 

Kursen behandlar momenten: Europeisk epokindelning ur ett västerländskt perspektiv, revolutionernas tidevarv (amerikanska, franska och industriella), demokratiseringsprocessen, källkritik, historiebruk, folkmord, Sveriges historia, världskrigen och det kalla kriget.