Samhällskunskap 2 (100p) är en gymnasial kurs som bygger vidare på de grundläggande kurserna i samhällskunskap (1b, 1a1 och 1a2).

Kursen behandlar momenten: nationalekonomiska teorier, ideologier i det moderna samhället, källkritisk granskning och olika tematiska fördjupningar. Presentations- och redovisnings formerna varierar mellan vanliga samhällsvetenskapliga tekniker som till exempel: debatter, essäer, rapporter och debattartiklar.