En prövning är till för de elever som redan har kunskaperna i en kurs och endast ska testa dessa kunskaper för att få ett betyg.