Engelska 6 är den andra engelskkurs man läser på gymnasienivå. Denna kurs är obligatorisk för att komma in på högskola/universitet. I denna kurs kommer du framförallt att träna de fyra färdigheterna tala, lyssna, prata och skriva. Det ingår också att man ska lära sig om engelskspråkiga länders kultur, geografi, historia, politik mm. Vi kommer också att arbeta med engelskspråkig litteratur. Du kommer bl.a. på att träna på att skriva en artikel om en historisk händelse i USA, en argumenterande uppsats och ett formellt brev. Vi kommer att öva på att prata genom många diskussioner, rollspel och en del presentationer. 

Ingen kurslitteratur behöver köpas för denna kurs.