I kursen studeras kost, fysisk aktivitet och sömn och dess inverkan på hälsa. Vidare studeras stress och stresshantering och KASAM.