Engelska 5 är den första engelskkurs man läser på gymnasienivå. I denna kurs kommer du framförallt att träna de fyra färdigheterna tala, lyssna, prata och skriva. Det ingår också att man ska lära sig om engelskspråkiga länder.  Du kommer bl.a. på att träna på att skriva en kort novel, en fiktiv resedagbok och ett brev. 

Kurslitteratur är: Pick and mix 1, digital lärobok från Gleerups.